Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie
Serdecznie witamy na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Za jej pośrednictwem przekazujemy Państwu praktyczne informacje dotyczące struktur adwokackich oraz bieżących wydarzeń. Na stronie również wiele informacji dla przedstawicieli szczecińskiej adwokatury. Dowiedz się więcej ›

aktualności

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej, odbędzie się w dniu 31 maja 2014r. w sali konferencyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie przy ul. Matejki 22.

XII Wieczór z In Gremio

W dniu 21 marca 2014 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie odbył się dwunasty Wieczór z In Gremio. Tym razem tematem spotkania była sytuacja kobiet w wymiarze sprawiedliwości. Odpowiedzi na pytania o cienie i blaski życia kobiet prawników udzielały: Maria Teresa Romer (SSN w stanie spoczynku), dr n.med. Ewa Kramarz (na co dzień biegły sądowy) i radczyni prawna Agnieszka Dąbrowska (wieloletnia dziekan OIRP w Szczecinie). Dodajmy, że w trakcie Wieczoru statuetką Gremiusa uhonorowany został mec. Marek Mikołajczyk – Człowiek Roku In Gremio 2013.

Szczecińscy adwokaci w komisjach Naczelnej Rady Adwokackiej

Informujemy, że trzech szczecińskich adwokatów zostało wybranych do komisji powołanych przez Naczelną Radę Adwokacką. Adwokat Marek Mikołajczyk został powołany do Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, adwokat Andrzej Zajda – do Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich, a adwokat Piotr Dobrołowicz – do Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury.

Oświadczenie dziekanów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

W dniach 25-26 stycznia 2014 r. w godz. 13.00 – 18.00 w jednej ze szczecińskich galerii handlowych zorganizowano akcję pod tytułem „ZAPYTAJ PRAWNIKA, JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM!”. Wynajęci przez galerię prawnicy świadczyli w tym czasie na jej terenie, w prowizorycznych, otwartych boksach, w gwarze i przy muzyce typowej dla tego typu miejsc, na oczach przypadkowych osób, bezpłatne porady prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego. Oświadczamy stanowczo, iż taka forma aktywności zawodowej ze strony adwokatów i radców prawnych jest niedopuszczalna - godzi w powagę i godność obydwu zawodów prawniczych! Miejscem udzielania porad prawnych powinno być miejsce, które zapewni klientom dyskrecję, zaś adwokatom i radcom prawnym – właściwe skupienie uwagi i swobodną prezentację swoich poglądów, niepoddaną pod ogląd osób postronnych.

Dziekan ORA w Szczecinie adwokat Włodzimierz Łyczywek
Dziekan OIRP w Szczecinie radca prawny Alicja Kujawa

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie poszukuje Kancelarii Radców Prawnych/Adwokatów do obsługi prawnej OIL w Szczecinie (szczegóły zapytania ofertowego – pobierz)

Egzamin adwokacki 2014r. – informacje ogólne (więcej w linku „Informacje dla aplikantów)

II Mistrzostwa Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – 08 lutego 2014r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie zaprasza wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej na pierwsze w historii Mistrzostwa naszej Izby w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Mistrzostwa będą miały miejsce w sobotę, 8 lutego 2014r., o godzinie 09.30 na szczecińskim stoku narciarskim „Gubałówka”. Zawody odbędą się w dwóch konkurencjach narciarskich Slalom i Slalom Gigant oraz konkurencji snowboardowej Slalom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w Mistrzostwach prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa drogą poczty elektronicznej na adres mistrzostwa.adwokatury@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2013r. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpłata wpisowego w wysokości 20 zł, które zbierane będzie w dniu zawodów, podczas weryfikacji zawodników. Podczas Mistrzostw organizatorzy, poza miłą atmosferą w duchu sportowej rywalizacji, gwarantują profesjonalną obsługę sędziowską, techniczną oraz opiekę medyczną. Każdy z uczestników winien ubezpieczyć się w zakresie OC i NW we własnym zakresie. Uroczyste wręczenie medali i pucharów dla najlepszych zawodników i zawodniczek będzie połączone ze spotkaniem integracyjnym przy ognisku. Przewidziany jest ciepły poczęstunek.

Dalszych informacji udziela organizator zawodów:
- apl. adw. Szymon Kromolicki- tel. 607-999-262.

Ślubowanie aplikantów adwokackich I roku odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013r. o godz. 12.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie przy Placu Stefana Batorego 3. (więcej - w linku informacje dla aplikantów)

Adwokaci wygrywają w brydża

W dniu 7 grudnia 2013 r. odbyła się XI edycja Szczecińskiego Turnieju Brydżowego Prawników. Gospodarzem karcianych zmagań była, jak corocznie, szczecińska adwokatura. W jej siedzibie przy Placu Batorego 3 stawiło się osiem par - wśród nich adwokaci, sędziowie, radcowie prawni i prokurator. Przez ponad 4 godziny, w cyklu 28 rozdań, prawnicy rywalizowali o puchar dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Miło nam donieść, że w tegorocznym turnieju najlepiej licytowali i rozgrywali reprezentanci zielonego żabotu. Pierwsze miejsce zajęli Bartłomiej Sochański i Piotr Dobrołowicz, a tuż za nimi uplasował się dziekan ORA w Szczecinie Włodzimierz Łyczywek (grający w parze z sędzią Beatą Szczepańską).
Gratulujemy!

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie adwokat Włodzimierz Łyczywek został zwycięzcą Pierwszego Szczecińskiego Testu Historii

Drugie miejsce zajęła Justyna Machnik - koordynatorka projektu "Kamienice Szczecina", trzeci był sędzia Maciej Strączyński. Na czwartym miejscu uplasował się prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Piąty był szczeciński antykwariusz Wojciech Lizak. - Powiem szczerze, że test był bardzo łatwy - powiedział zaraz po ogłoszeniu wyników zwycięzca Włodzimierz Łyczywek. - Jako szczecinianin nie miałem żadnych trudności. Szczeciński Test Historii w studiu koncertowym S1 naszej rozgłośni rozwiązywali politycy, adwokaci, przedsiębiorcy i sportowcy. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat zarówno najważniejszych wydarzeń z historii miasta, jak i lokalnych ciekawostek. Wśród 45 pytań były te dotyczące książąt pomorskich, mostów, które były i są w Szczecinie, Wałów Chrobrego, zespołu Hey czy zakładów odzieżowych Odra. Egzamin zorganizowały Radio Szczecin, Instytut Pamięci Narodowej i "Kurier Szczeciński".

/wiadomość podana przez Polskie Radio Szczecin S.A./

Oświadczenie
Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej  w Szczecinie

W związku ze sprawą adw. Marka K. i postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie dnia 13 września 2013r. poprzedzonego wnioskiem Prokuratora Okręgowego z dnia 12 września 2013r. o wyrażenie zgody na przejrzenie zabezpieczonych 708 akt spraw Kancelarii Adwokackiej  i następnie o wyrażenie zgody na wykorzystanie tych akt jako dowodów w postępowaniu karnym przeciwko adw. Markowi K.  – Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie zwołała konferencję prasową w połowie września 2013r. zajmując stanowisko, iż zatrzymanie, przeglądanie akt przez organy ścigania narusza prawo procesowe karne a także Konstytucje RP.

Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Szczecinie było zupełnie odmiennego zdania i wielokrotnie oświadczało, iż ich wniosek został zaakceptowany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie a w dodatku był słuszny i oparty o przepisy prawa.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie z całą mocą podkreślała, iż występuje  nie w  obronie podejrzanego adwokata o popełnienie przestępstwa, a w interesie obywateli i konstytucyjnych ich praw.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał postanowienie w dniu 29 października 2013r. w tej sprawie i postanowieniem tym zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w ten sposób, że nie uwzględnił wniosku Prokuratora Okręgowego z dnia 12 września 2013r. o wyrażenie zgody na wykorzystanie jako dowodów  zabezpieczonych akt w dniu 11 września 2013r. Kancelarii Adwokackiej. W obszernym, liczącym 32 strony postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie czytamy , że:
„konieczna stała się korekta zaskarżonego orzeczenia poprzez wyrażenie przez Sąd Odwoławczy o braku akceptacji dla jurydycznie wadliwego żądania Prokuratora. Oczywiste jest bowiem, że domaganie się wniosku blankietowego wydania zezwolenia na wykorzystanie jako dowodów w postępowaniu karnym wszystkich dokumentów zawierających tajemnice adwokacką … nie dają się pogodzić z zasadami demokratycznego państwa prawa”,
Sąd Apelacyjny przywołując orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2004r. stwierdza dalej , że „ funkcją zakazów związanych z  tajemnicą zawodu radcy prawnego, adwokata, notariusza, lekarza , nie jest ochrona interesów osób, które te zawody wykonują, lecz nade wszystko ochrona tych osób, które w zaufaniu do wykonywanych publicznych funkcji adwokata, radcy prawnego notariusza, lekarza powierzają im wiedzę o faktach, którymi nie chcą na ogół dzielić się z innymi osobami”
„doniosłość instytucji tajemnicy adwokackiej jest przy tym oczywista skoro stanowi ona istotną gwarancję właściwego wykonywania zawodu adwokata , gwarancje efektywnego realizowania funkcji i zadań Palestry …służy ochronie interesów korzystających z pomocy prawnej adwokata, będąc zarazem elementem całego systemu ochrony prawnej i gwarantuje także prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”.

Konkludując swoje stanowisko Sąd Apelacyjny w Szczecinie w postanowieniu z dnia 29 października 2013 uznaje, iż zabezpieczenie i przeglądanie akt sprawy z Kancelarii Adwokackiej było naruszeniem prawa, zaś ochrona tajemnicy adwokackiej jest jedną z konstytucyjnych gwarancji prawidłowego wykonywania zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego i jest nieodłącznym elementem całego systemu ochrony prawnej oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawnym, zaś respektowanie tej tajemnicy leży także w dobrze pojętym interesie publicznym.

Wyrażając satysfakcję z takiego stanowiska zajętego przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie,  chcę jeszcze raz podkreślić, że od samego początku tej bulwersującej sprawy Okręgowa Rada Adwokacka i ja sam prezentowaliśmy dokładnie identyczne poglądy jak to, które  sformułował Sąd Apelacyjny w Szczecinie w swoim postanowieniu z dnia 29 października 2013r.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
adw. Włodzimierz Łyczywek

Korespondencja Prezesa NRA z Prezes SO w Szczecinie w sprawie ochrony tajemnicy zawodowej

Pismo Pani Haliny Zarzecznej - Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie do Pana Andrzeja Zwary – Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 października 2013 r. (fragmenty)

W związku z pismem Pana Prezesa z dnia 23 września 2013r. (NRA.02-AZ.34.2013) uprzejmie informuję, że z uwagą zapoznałam się z przedstawionym w powyższym piśmie stanowiskiem. Pogląd prawny zaprezentowany przez Pana Prezesa w przedmiocie znaczenia tajemnicy zawodowej adwokata i konieczności realizacji gwarancji jej dochowania jest niewątpliwie zasadny. Wyrażam przekonanie, że nie jest też on obcy środowisku sędziowskiemu, w tym sędziom orzekającym w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie. Dowodem tego jest orzecznictwo Wydziału Karnego Odwoławczego tutejszego Sądu, które wskazuje, że zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej następuje niezmiernie rzadko. W okresie od stycznia 2012 roku do chwili obecnej, rozpoznano środki odwoławcze wywiedzione w dziesięciu sprawach, których przedmiotem było zwolnienie od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. W trzech zaledwie sprawach doszło do zwolnienia z zachowania tajemnicy zawodowej, przy czym żaden z tych przypadków nie dotyczył adwokata.
Dostrzegając wagę poruszanych przez Pana Prezesa kwestii prawnych, w granicach swoich kompetencji, wyrażam przekonanie, że zagadnienie prawidłowego stosowania przepisów regulujących możliwość zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, w tym tajemnicy adwokackiej, oraz procesowego wykorzystania źródeł dowodowych tego rodzaju, będzie przedmiotem działalności szkoleniowej prowadzonej wobec sędziów orzekających w podległym mi okręgu. [...]

Pismo Pana Andrzeja Zwary – Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej do Pani Haliny Zarzecznej - Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 23 września 2013 r. (fragmenty)

W dniu 10 września 2013 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego KGP działając na zlecenie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Szczecinie dokonali zatrzymania adwokata […], a następnie w dniach 10 oraz 11 września 2013 r. przeszukania prowadzonej przez niego Kancelarii, gdzie zabezpieczyli akta wszystkich prowadzonych przez tego adwokata postępowań cywilnych, obejmujących sprawy 708 osób, jak też zażądali wydania spisu klientów kancelarii łącznie z ich danymi osobowymi.
Z ostatnich przekazanych mi informacji wynika, że postanowieniem z dnia 13 września 2013 r. (sygn.. akt III Kp 953/13) Sąd Okręgowy w Szczecinie, w III Wydziale Karnym zadecydował o uwzględnieniu wniosku Prokuratora Okręgowego w Szczecinie w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie dokumentów objętych tajemnicą adwokacką, a zabezpieczonych w dniu 11 września 2013 r. podczas przeszukania Kancelarii Adwokackiej- jako dowodów w ramach prowadzonego przeciwko ww. adwokatowi postępowania na to, że wśród przedmiotowych akt może znajdować się ewentualnie podrobiony dokument, który miałby mieć związek z zarzucanym […] przestępstwem (Prokurator podejrzewa jedynie istnienie takiego dokumentu).
W świetle przytoczonych wyżej okoliczności należy zwrócić uwagę na to, że zarówno działania Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, jak też postanowienie Sądu Okręgowego stanowią bezprecedensowy wręcz przykład naruszenia prawnie chronionej tajemnicy adwokackiej. Nie trzeba dodawać, że związany z pełnieniem przez adwokatów funkcji zaufania publicznego obowiązek zachowania w tajemnicy oraz zabezpieczenia przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystkiego, o czym adwokat dowiedział się w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma swoje głębie zakorzenienie konstytucyjne, na co zwrócono uwagę chociażby w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2007 r. (sygn. K 41/05, OTK-A 2007/7/72, Dz.U.2007/124/871). [...]
Konkludując należy uznać, że opisane wyżej działania stanowią bardzo niepokojący precedens, który podważa zaufanie nie tylko dla adwokatury ale również i państwa- w zakresie obowiązku zapewnienia należytych gwarancji respektowania interesu publicznego i prywatnego chronionego między innymi przez instytucję tajemnicy zawodowej adwokata. To wszystko uzasadnia podjęcie stosownych działań, które nie tylko zamierzały będą do zminimalizowania konsekwencji wynikających z tak nieproporcjonalnej oceny opisywanych wyżej wartości konstytucyjnych ale też uniemożliwiają podejmowanie podobnych działań w przyszłości.

[wybór fragmentów obydwu tekstów i pogrubienie czcionki tekstu – red.]

Sprawa adwokata Marka K.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 30 września 2013 r. nie uwzględniła wniosku Marka K. o skreślenie go z listy adwokatów. Ewentualne wyrażenie zgody przez ORA w Szczecinie na wystąpienie z adwokatury oznaczałoby m.in. konieczność umorzenia wszczętego już postępowania dyscyplinarnego. Tymczasem waga stawianych Markowi K. zarzutów obliguje Szczecińską Izbę Adwokacką do przeprowadzenia tego postępowania w pełnym zakresie i wydania przez adwokacki sąd dyscyplinarny sprawiedliwego orzeczenia.

W trakcie toczącego się postępowania dyscyplinarnego adwokat Marek K. pozostaje tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych, co oznacza, iż nie może świadczyć jakichkolwiek usług adwokackich. 

Mediacja w praktyce

W dniu 14 października 2013 roku z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, Ośrodek Mediacyjny przy Fundacji Integracji Społecznej, Mediacji i Rehabilitacji w Szczecinie zaprasza członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej na warsztaty otwarte pt. "Mediacja w praktyce".
Program obejmuje część teoretyczną (dotyczącą podstawowych założeń mediacji i możliwości jej zastosowania) oraz praktyczną (aktywne rozwiązywanie problemów z użyciem mediacji).

Warsztaty poprowadzą:
Jerzy Libiszewski - prezes Fundacji, specjalista mediacji, negocjator, seksuolog, psychoterapeuta
Martyna Maciejewska-Przyłucka - stały mediator, adwokat.

Warsztaty odbędą się 14 października 2013 roku w godz. od 15.00 do 17.00 w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Pl. Żołnierza 16.

Oświadczenie dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 18 września 2013 r.

Każda próba sfałszowania dokumentu przez adwokata stanowi ewidentne pogwałcenie elementarnych zasad, którymi kierować się on winien w swojej pracy zawodowej. Szczecińska adwokatura kategorycznie odcina się od takiego rodzaju praktyk, które uznać należy za sprzeczne z etyką adwokacką. Informuję, że dzisiaj Sąd Dyscyplinarny przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej orzekł o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych adwokata Marka K.,
w stosunku do którego uprzednio wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

Szczecińscy adwokaci i aplikanci adwokaccy na medal

W dniach 11-15 września 2013 r. odbyła się Spartakiada Prawników. Organizacji imprezy podjął się tym razem Poznań. Miło nam donieść, że istotną rolę w zmaganiach prawników z całej Polski odegrali koledzy i koleżanki z naszej izby.

Na szczególne wyróżnienie zasługują medaliści:

 • adw. Katarzyna Łopatto-Cendrowska:
 • bieg na 5000metrów - złoty medal
 • bieg na 800metrów - złoty medal
 • apl. adw. Krzysztof Krech:
 • pływanie 50 metrów stylem dowolnym - złoty medal
 • 50 metrów stylem klasycznym - brązowy medal
 • 100 metrów stylem zmiennym - srebrny medal
 • sztafeta 4x50 metrów stylem dowolnym - złoty medal
 • adw. Piotr Mazuro:
 • szachy - złoty medal
 • adw. Joanna Nowicka – Mosiądz:
 • sztafeta 4x100metrów - srebrny medal
 • badminton singiel - brązowy medal
 • badminton debel z sędzią Katarzyną Grodź - srebrny medal
 • badminton mikst - brązowy medal
 • apl. adw. Michał Gajda i apl. adw. Szymon Kromolicki
  (wraz z kolegami z woj. lubuskiego i śląskiego):
 • przeciąganie liny - srebrny medal
 • adw. Radosław Flasza:
 • tenis (debel z sędzią Michałem Krzywulskim) - srebrny medal
 • adw, Krzysztof Tumielewicz:
 • brazylijskie jiu-jitsu - brązowy medal
 • adw. Krzysztof Tumielewicz, apl. adw. Bartłomiej Mużyło,
  apl. adw. Szymon Kromolicki, apl. adw. Krzysztof Krech,
  apl. adw. Michał Gajda, apl. adw. Katarzyna Berczyńska,
  adw. Maria Olejnik, apl. adw. Joanna Bartkowiak,
  adw. Radosław Flasza:
 • złoty medal w zawodach smoczych łodzi
 • Opłaty

  Dostępne są aktualne opłaty pod adresem www.ora-szczecin.pl/oplaty.phtml

  Uchwała nr 01/2013
  z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej
  w Szczecinie z dnia 16 września 2013r.

  Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie w składzie:
  adw. Piotr Dobrołowicz
  adw. Waldemar Juszczak
  adw. Mikołaj Kołecki
  adw. Krzysztof Ławrynowicz
  adw. Marcjusz Szczepański

  w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę następującej treści:

  „Wyrażamy głębokie zaniepokojenie i zażenowanie treścią zarzutów postawionych kilka dni temu adwokatowi naszej izby. Nasze doświadczenie zawodowe i życiowe nie pozwala wyobrazić sobie sytuacji, w której adwokat zobowiązuje się za wynagrodzeniem sporządzić testament nieżyjącej osoby. Takie postępowanie łamie nie tylko przepisy prawa karnego, ale także elementarne zasady etyki zawodowej. O ile zarzuty potwierdzą się, zachowanie takie ocenić trzeba będzie jako niegodne postawy adwokata - osoby wykonującej zawód zaufania publicznego”.

  Dziekan
  Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
  adw. Włodzimierz Łyczywek

  Wykaz lekarzy sądowych

  Wykaz lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie na wrzesień 2013 (plik do pobrania).

  VII Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich

  7 września 2013r. – wykaz kancelarii (plik do pobrania)

  Nowy skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

  Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2013 r. ukonstytuowała się – pod przewodnictwem dziekana adwokata Włodzimierza Łyczywka - Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie na okres kadencji 2013-2016. Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą podziału funkcji pomiędzy członków rady:

 • Wiesław Fafuła - wicedziekan, kierownik referatu osobowego,
 • Piotr Dobrołowicz - wicedziekan, przewodniczący komisji doskonalenia zawodowego,
 • Mikołaj Kołecki – sekretarz,
 • Krzysztof Ławrynowicz - zastępca sekretarza,
 • Marcjusz Szczepański – skarbnik,
 • Waldemar Juszczak - rzecznik dyscyplinarny,
 • Igor Frydrykiewicz - kierownik zespołu wizytatorów,
 • Jacek Motyka - kierownik referatu skarg i wniosków,
 • Mirosław Łopatto - przewodniczący komisji spraw socjalnych, kultury i sportu,
 • Zbigniew Wierzbiński - przewodniczący komisji szkolenia aplikantów adwokackich.

  ŚLUBOWANIE NOWYCH ADWOKATÓW

  W dniu 13 lipca 2013 r. o godz. 10:00w sali konferencyjnej w Hotelu Radisson Blu odbędzie się ślubowanie dwudziestu jeden nowych adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej, którzy w marcu 2013 r. zdali egzamin adwokacki. W trakcie uroczystości planowany jest pokaz zdjęć, występ artystyczny i wyjątkowe, niepowtarzalne adwokackie obłóczyny! Wszystkim adwokatom, rozpoczynającym swoją przygodę z trudną i odpowiedzialną profesją adwokacką, życzymy powodzenia!

  „Egzamin wstępny na aplikację adwokacką – 28 września 2013r. – szczegóły w „Informacjach dla aplikantów”

  Włodzimierz Łyczywek nowym dziekanem ORA w Szczecinie

  W dniu 15 czerwca 2013 r. w Szczecinie odbyło się wyborcze Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Adwokaci miejscowej palestry wybierali dziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji rewizyjnej, członków i zastępców członków okręgowej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej, a także delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.

  Dotychczasowy dziekan ORA adw. Marek Mikołajczyk postanowił nie ubiegać się o reelekcję. Do walki o zwolnione przez niego miejsce stanęli dwaj kandydaci: wieloletni członek NRA, pełniący już w przeszłości funkcję dziekana w adwokaturze szczecińskiej, adw. Włodzimierz Łyczywek oraz dotychczasowy wicedziekan ORA adw. Wiesław Fafuła. Obecni na zgromadzeniu członkowie Izby wybrali na nowego dziekana, stosunkiem głosów 116-84, adw. Włodzimierza Łyczywka.

  Prezesem Sądu Dyscyplinarnego pozostała adw. Joanna Szałańska, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – adw. A. Marecki. Obydwoje nie mieli kontrkandydatów.

  Wyborcze Zgromadzenie Członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  W dniu 15 czerwca 2013r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie przy ul. Matejki 22 odbędzie się Wyborcze Zgromadzenie Członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

  Egzamin adwokacki’2013

  Komunikaty Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 roku
  Szczegóły w zakładce Informacje dla aplikantów

  Zaproszenie na wystawę pt. „Rzeźby”

  Dziekan ORA w Szczecinie zaprasza na wystawę prac Pana Sędziego Bogdna Siwca pt. „Rzeźby
  Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 15 lutego 2013r. o godz. 18.00 w „Galerii pod Żabotem” przy Placu Stefana Batorego 3 w Szczecinie.

  Komunikat:
  Egzamin adwokacki

  Dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi, zostały podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 4 stycznia 2013r. w zakładce „Zawodowe Egzaminy Prawnicze”.

  XXX Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury – Wisła 28.02 - 03.03.2013r.

  Informacja do pobrania

  XXXV Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie- Gdynia 30.05.2013r.-02.06.2013r.

  Wykaz lekarzy sądowych

  Wykaz lekarzy sądowych w okręgu sądu okręgowego w Szczecinie
  (plik do pobrania)

  Wspierajmy fundację „Bądźmy In Gremio”

  Szanowni Państwo,
  zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Fundacji „Bądźmy In Gremio”, w ramach tzw. „1%”. Przypominam, że czynność ta wymaga jedynie wpisania w odpowiedniej rubryce nazwy Fundacji oraz nr KRS. Bez tych wpłat Fundacja w sposób zamierzony nie będzie funkcjonować!

  Fundacja „Bądźmy In Gremio”
  KRS 0000328816
  Nr rachunku bankowego:
  ING Bank Śląski 67 1050 1559 1000 0090 6854 1656

  /adw. Roman Ossowski, Zarząd Fundacji/

  Adwokaci w Wojewódzkiej Komisji

  Z dniem 1 stycznia 2012 r. na terenie każdego województwa powstała wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, której zakres działania został szczegółowo uregulowany w ustawie o prawach pacjenta.

  Informujemy, iż w pracach komisji, składającej się z 16 członków wybieranych ze środowisk prawniczych i medycznych, biorą udział adwokaci ze Szczecińskiej Izby Adwokackiej, tj.: Emilia Kursa-Mędrek, Piotr Dobrołowicz, Mirosław Sankiewicz i Tomasz Wółkiewicz, którzy zostali do niej powołani przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

  Jubileusz Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  W dniu 3 grudnia 2011 r. w hotelu Radisson Blu odbyły się obchody 60-lecia naszej Izby. Oprócz członków miejscowej palestry udział w uroczystościach wzięli goście z całego kraju, m.in. prezes NRA Andrzej Zwara, członkowie Prezydium i Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dziekani izb: bydgoskiej, gdańskiej, koszalińskiej, łódzkiej, opolskiej, płockiej i warszawskiej. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, szczecińskich sądów i prokuratur, administracji samorządowej, samorządów prawniczych, a także Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Czytaj dalej »

  I Ogólnopolskie Forum Aplikantów Adwokackich

  W dniu 3 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej „Vivaldi” Hotelu Radisson Blu w Szczecinie o godz. 9:00 rozpoczęło się I Ogólnopolskie Forum Aplikantów Adwokackich. W ramach forum zostały przeprowadzone trzy panele dyskusyjne na temat misji adwokatury - „Misja społeczna i zadania adwokatury jako samorządu ochrony praw w ramach systemu stanowienia i stosowania prawa oraz w innych sferach życia społecznego”, edukacji aplikantów adwokackich - „Modele przygotowania studentów prawa, aplikantów adwokackich i adwokatów do wykonywania zawodu w czasach reform zawodów zaufania publicznego oraz zmian gospodarczych, społecznych i kulturowych.“ oraz wyzwań etycznych i moralnych stojących przed adwokaturą - „Zasady wykonywania zawodu w Polsce, Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych – największe wyzwania etyczne i moralne dla adwokatów“.
  Czytaj dalej »

  Sponsorzy obchodów 60-lecia Szczecińskiej Izby Adwokackiej i I Ogólnopolskiego Forum Aplikantów Adwokackich

  Miło nam poinformować, iż Wydawnictwo C.H. Beck Spółka z o.o. (mający w swojej ofercie specjalistyczny program LEGALIS) oraz AUTO-BRUNO Spółka z o. o. (autoryzowany dealer VOLVO) zdecydowały się wesprzeć organizację obchodów 60-lecia Szczecińskiej Izby Adwokackiej i I Ogólnopolskiego Forum Aplikantów Adwokackich.

  Sponsorzy obchodów 60-lecia SIA:
  Auto Bruno Legalis

  I Ogólnopolskie Forum Aplikantów Adwokackich w Szczecinie - plakat

  W ramach kampanii informacyjnej, promującej pierwszy w historii zjazd aplikantów adwokackich, przygotowano specjalny plakat. Zamieszczamy go poniżej. I Ogólnopolskie Forum Aplikantów Adwokackich

  3.12.2011 - Jubileusz 60-lecia SIA i I Ogólnopolskie Forum Aplikantów Adwokackich

  Kończą się przygotowania do obchodów 60-lecia naszej Izby Adwokackiej i forum aplikanckiego.
  Już dzisiaj wiadomo, że I Ogólnopolskiego Forum Aplikantów Adwokackich zostanie otwarte o godz. 9.00 i trwać będzie do godz. 16.00. W tym czasie, w toku trzech paneli dyskusyjnych, omawiane będą kwestie misji społecznej „nowej” adwokatury, modele kształcenia studentów i aplikantów oraz zasady etyki.
  Po krótkiej przerwie, o godz. 18.00 rozpoczną się uroczyste obchody 60-lecia Szczecińskiej Izby Adwokackiej.”

  Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

  Szanowni Państwo
  w ślad za serwisem informacyjnym Adwokatury Polskiej informuję o zawarciu porozumienia o współpracy w zakresie ubezpieczeń ochrony prawnej pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a CONCORDIA POLSKA Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.
  W związku z powyższym proponuję lekturę informacji na temat ubezpieczeń prawnych.

  Czytaj dalej »

  Jubileusz 60-lecia Szczecińskiej Izby Adwokackiej i I Ogólnopolskie Forum Aplikantów Adwokackich – już 3.12.2011 r.

  Wszystkim członkom Szczecińskiej Izby Adwokackiej przypominamy o obchodzonej w tym roku, szczególnej dla każdego adwokata, rocznicy. W dniu 3 grudnia 2011 r. w Szczecinie w hotelu Radisson Blu odbędą się uroczyste obchody 60-lecia naszej Izby.
  W tym roku uroczystości tej towarzyszyć będzie, nie mające w historii adwokatury precedensu, I Ogólnopolskie Forum Aplikantów Adwokackich. Aplikanci z wszystkich izb adwokackich w Polsce debatować będą na temat wyzwań współczesności, przed którymi stoi młoda (i nie tylko) adwokatura.
  O szczegółach obydwu wydarzeń będziemy informować na bieżąco.

  Nasi aplikanci górą w konkursie krasomówczym w Łodzi!

  W dniach 18 i 19 czerwca 2011 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi odbył się konkurs krasomówczy aplikantów adwokackich izb: szczecińskiej, poznańskiej oraz łódzkiej, którzy w eliminacjach w swoich ośrodkach zajęli pierwsze i drugie miejsce. Czytaj dalej »

  Wyjątkowe odznaczenie dla mecenasa Andrzeja Preissa

  Z nieukrywaną satysfakcją informujemy o odznaczeniu mecenasa Andrzeja Preissa przez królową Danii Małgorzatę II orderem Dannebrog i nadaniem tytułu Rycerza Orderu Dannebrok. Czytaj dalej »

  Szkolenie zawodowe adwokatów

  W dniach 7-9 kwietnia 2011 r. w hotelu Aquarius w Kołobrzegu odbędzie się szkolenie zawodowe adwokatów, organizowane przez Zrzeszenie Prawników Polskich. Zapraszamy członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej do udziału w nim. Koszt szkolenia - 550 zł. Więcej informacji na temat warunków uczestnictwa w szkoleniu uzyskać można w biurze ORA w Szczecinie.

  Zwyczajne Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  W dniu 16 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00 w budynku ZUS w Szczecinie przy ul. Matejki 22 rozpocznie się Zwyczajne Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Przypominamy, że udział w Zgromadzeniu to jeden z podstawowych obowiązków korporacyjnych członków palestry.

  Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie - nowa strona

  Z przyjemnością informujemy, że Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie ma nową stronę internetową. Zapraszamy do odwiedzenia poszczególnych działów w poszukiwaniu przydatnych dla Państwa informacji.

 • polecamy

  W zakładce "Adwokaci" mogą Państwo znaleźć aktualne, alfabetyczne listy członków adwokatury szczecińskiej i zagranicznej wraz z adresami ich kancelarii oraz spis aplikantów adwokackich wszystkich lat.

  Zapraszamy do działu "Aktualności", w którym na bieżąco umieszczamy informacje na temat istotnych wydarzeń dla naszej adwokatury.